DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.

W roku szkolnym 2022/2023 dofinansowanie na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przysługuje uczniom  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .

W ramach programu pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym w OSW do :

– branżowej szkoły I stopnia,

– klas I–IV pięcioletniego technikum,

 – szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

Wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia oraz dowód zakupu podręczników, składa się do dyrektora szkoły w terminie do

30 września 2022 r. 

Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.