Harmonogram Matur 2023

HARMONOGRAM

                                    EGZAMINY MATURALNE- PISEMNE I USTNE

 

Egzamin pisemny

data

godzina

Język polski– pp

 

4.05.2023

9.00

Język angielski-pp

 

5.05.2023

9.00

Matematyka-pp

 

8.05.2023

9.00

Język angielski-pr

 

9.05.2023

9.00

Historia– pr

 

18.05.2023

9.00

 

pp- poziom podstawowy

pr- poziom rozszerzony

 

Egzamin ustny

data

godzina

Język polski

 

12.05.2023

9.00

Język angielski

 

15.05.2023

9.00