Komunikat Dyrektora o nauczaniu od 19.IV

Informuję, iż od 19 kwietnia br. do nauki na terenie placówki wracają uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej, klasy 7e, 6e , szkoły przysposabiającej do pracy.

Pozostali uczniowie pracują wyłącznie w trybie zdalnym.  
Jolanta Ruła