Komunikat Dyrektora o nauczaniu od 22.III

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną  od dnia 22 marca br.  realizujemy nauczanie w zmienionej formie organizacyjnej.

  1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  pracują w trybie stacjonarnym na terenie ośrodka.
  2. W trybie stacjonarnym na terenie ośrodka pracują;  przedszkole, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, uczniowie klas:  7e, 6e szkoły podstawowej  oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
  3. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej  oraz  uczniowie szkoły branżowej i technikum pracują wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na platformie Microsoft Teams.

Wszystkich proszę o przestrzeganie procedur sanitarnych i zachowywanie dystansu społecznego.

Dyrektor – Jolanta Ruła