Komunikat o pracy OSW od 29.III

W związku z pogarszającą  się sytuacją epidemiczną zawieszam od dnia 29 marca do 9kwietnia br. zajęcia  w przedszkolu oraz zajęcia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Uczniowie szkoły podstawowej, szkoły branżowej, technikum oraz szkoły przysposabiającej do pracy przechodzą na nauczanie zdalne.

Dyrektor – Jolanta Ruła