Wyprawka szkolna 2021/2022

Chłopiec czytający książkęW roku szkolnym 2021/2022 dofinansowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przysługuje uczniom  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu ” Wyprawka szkolna ” pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym w OSW do :

– branżowej szkoły I stopnia,

– klas I–III pięcioletniego technikum,

– klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

– szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

Wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia oraz dowód zakupu podręczników, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2021 r. 

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych nastąpi do dnia 7 grudnia 2021 r.

Niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.