Zawieszenie zajęć w OSW

Na podstawie § 18 ust. 2 a i 2 c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w porozumieniu z PSSE w Poznaniu oraz za zgodą organu prowadzącego,  zwieszam zajęcia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu  z powodu  zaistniałej w placówce sytuacji epidemiologicznej w związku z wystąpieniem przypadków zakażeniaSARS-CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ośrodka  stanowiącej zagrożenie dla zdrowia uczniów. Termin zawieszenia zajęć  od 26 października do 4 listopada 2021r.
Uczniów i pracowników  proszę o pozostanie w tych dniach domach i monitorowanie swojego stanu zdrowia.
Jolanta Ruła