Do pobrania

 1. Wnioski:
  • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
  • wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  • wniosek o egzamin klasyfikacyjny
  • wniosek o egzamin poprawkowy
  • wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  • wniosek o nauczanie indywidualne
  • wniosek o dowozy
 2. Kwestionariusze zgłoszenia do Ośrodka:
  • kwestionariusz zgłoszenia do zespołu WWRD
  • kwestionariusz zgłoszenia do przedszkola
  • kwestionariusz zgłoszenia do szkoły podstawowej
  • kwestionariusz zgłoszenia do szkoły ponadpodstawowej
  • kwestionariusz zgłoszenia do szkoły policealnej
 3. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej