Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

FERIE ZIMOWE
12 LUTY - 25 LUTY 2024

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Odtwórz wideo

W zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka otaczamy opieką terapeutyczną dzieci od pierwszych miesięcy życia do czasu podjęcia nauki w klasie pierwszej. Rodzice z dziećmi uczestniczą w godzinnych zajęciach dwa razy w tygodniu. Korzystamy z różnorodnych metod, by rozwijać u naszych podopiecznych umiejętności komunikowania się:

za pomocą mowy i języka migowego – szczególnie wtedy, gdy rodzice naszych małych podopiecznych są osobami g/Głuchymi,

za pomocą mowy – dla dużej grupy naszych g/Głuchych maluchów mowa staje się jedynym sposobem komunikowania się – śpiewamy, tańczymy i recytujemy wiersze po to, by dzieci niesłyszące poradziły sobie w szkołach masowych w klasach ogólnodostępnych lub integracyjnych – i tak się bardzo często dzieje;

za pomocą komunikacji alternatywnej oraz mowy, języka migowego, gestu –
w miarę możliwości dziecka.

Nasze działania oparte są na:
– indywidualnym podejściu do każdego z dzieci – wnikliwie monitorujemy przebieg rozwoju dziecka – na tej podstawie układamy program terapeutyczny,

– współpracy z rodzicami – pokazujemy rodzicom podczas zajęć jak kształtować umiejętności językowe i słuchowe dzieci oraz stymulować pozostałe sfery rozwoju.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu dziecka:
 – karta zgłoszenia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka