Rodo

Zał. 5. Klauzula – rekrutacja pracownika
Zał. 5a. Klauzula – pracownik – nauczyciel
Zał. 5b. Klauzula – pracownik samorządowy
Zał. 5c. Klauzula postępowanie administracyjne
Zał. 5d. Klauzula – PPK
Zał. 5e. Klauzula ZFŚS
Zał. 5e. Klauzula ZFŚS_wersja skrócona na formularze
Zał. 5f. Klauzula – złożenie pisma w placówce
Zał. 5fa. Klauzula – złożenie pisma (wersja skrócona)
Zał. 5g. Klauzula – korespondencja elektroniczna
Zał. 5ga. Klauzula – stopka mailowa
Zał. 5h. Klauzula – przyjęcie ucznia do placówki
Zał. 5ha. Klauzula – przyjęcie ucznia do placówki_wersja skrócona
Zał. 5i. Klauzula – umowa
Zał. 5ia. Klauzula – umowa (wersja skrócona)
Zał. 5j. Klauzula – strona www
Zał. 5k. Klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy
Zał. 5l. Klauzula – półkolonie
Zał. 5m. Klauzula – opiekun wycieczki
Zał. 5n. Klauzula – praca społecznie użyteczna
Zał. 5o. Klauzula – rejestr wejść w stanie epidemii Covid-19
Zał. 5p. Klauzula -praktykant
Zał. 5q. Klauzula – zamówienia publiczne
Zał. 5r. Klauzula – umowa najmu
Zał. 5s. Klauzula – zamówienia publiczne
Zał. 5t. Klauzula – ewidencja wejść i wyjść
Zał. 10a. Klauzula – monitoring – załącznik nr 2 do regulaminu monitoringu

Inspektorami ochrony danych w OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu są:

  • Inspektor ochrony danych Kamila Maciejewska 
    e-mail: k.maciejewska@coreconsulting.pl tel. 535 889 710