Kadra

Dyrektor Ośrodka: Justyna Maciejak
tel.(061)877-57-19 wew.30 – przez sekretariat
justyna.maciejak@oswpoznan.pl

V-ce Dyrektor ds. Szkół Ponadpodstawowych: Arleta Wojciechowska
tel.(061)877-57-19 wew.51
arleta.wojciechowska@oswpoznan.pl

V-ce Dyrektor ds. Szkoły Podstawowej: Agnieszka Skowrońska
tel.(061)877-57-19 wew.51
agnieszka.skowronska@oswpoznan.pl

V-ce Dyrektor ds. Wychowania: Aneta Józefczak
tel.(061)877-57-19 wew.40
aneta.jozefczak@oswpoznan.pl

Pedagog Szkoły Podstawowej– Jolanta Kuryś-Skrzypczak
tel.(061)8767204 (szkoła) Porady dla rodziców: „Biały Domek” gabinet nr 7,
poniedziałek 10:50-12:00 oraz piątek 12:00-13:00
jolanta.kurys-skrzypczak@oswpoznan.pl

Psycholog Szkoły Podstawowej– Agata Dylak
tel.(061)8767204 (szkoła) „Biały Domek” gabinet nr 7,
agata.dylak@oswpoznan.pl

Pedagog Szkół Ponadpodstawowych – Mariola Mikuła
tel.(061)877-57-19 wew.53
Porady dla rodziców: „Duża Szkoła”, gabinet nr 23,
poniedziałek 10:40-12:50 oraz piątek 12:00-13:45
mariola.mikula@oswpoznan.pl

Psycholog Szkół Ponadpodstawowych: Monika Gronowska
tel.(061)877-57-19 wew.53
Porady dla rodziców: „Duża Szkoła”, gabinet nr 23,
poniedziałek 9:40-10:40
oraz piątek 10:00-10:55 , 13:50 – 14:20
monika.gronowska@oswpoznan.pl