Rada Rodziców

Joanna Cieszyńska-Promińska – Przewodnicząca
Julita Nowak – Zastępca
Agnieszka Jamrozik- Skarbnik
Joanna Padła – Członek Rady
Magdalena Kraśkiewicz – Członek Rady
Katarzyna Jarysz – członek Rady

Komisja rewizyjna:

Arleta Musiał
Joanna Nowak
Beata RejmentKontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com