Rada Rodziców

Joanna Cieszyńska-Promińska – Przewodnicząca
Julita Nowak – Zastępca
Agnieszka Jamrozik- Skarbnik
Joanna Padła – Członek Rady
Monika Misterska-Okrzen
Magdalena Kraśkiewicz – Członek Rady
Katarzyna Jarysz – członek Rady

Komisja rewizyjna:

Przemysław Promiński
Beata Rejment
Krystyna Leśniewska
Renata BienertKontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com