Samorząd Wychowanków

Maksymilian Sztul (Technikum) – przewodniczący

Natalia Nowicka (Technikum) – zastępca przewodniczącego

Michał Frontczak (Technikum) – członek Zarządu

Dawid Kleinert (Szkoła Branżowa) – członek Zarządu

Nicole Gogolewska (Szkoła Branżowa) – członek Zarządu