Samorząd Wychowanków

Skład Samorządu:

Maksymilian Sztul – przewodniczący
Alicja Witkowska – zastępca przewodniczącego
Adam Kaj – członek zarządu
Hubert Krzykawski – członek zarządu
Michał Frontczak – członek zarządu