Realizowane projekty

 1. Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących
 2. POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY
 3. Projekt współpracy międzynarodowej Poznań – Ryga
 4. „Poznaj Poznań” –  gra miejska,
 5. „Tydzień z nauką na wesoło”,
 6. „Ku międzypokoleniowej integracji”
 7. Projekt integracyjny „Dzieci Dzieciom” .
 8. Projekt edukacyjno-wychowawczy  „Młodzież czyta dzieciom”.
 9. Projekt  wychowawczy  „Muzyka jest we mnie”
 10. Projekt edukacyjno-wychowawczy  „Bajki u pani Majki,
 11. Projekt  edukacyjno-wychowawczy „Noc muzeów”
 12. Projekt  ‘Superkoderzy”
 13. Projekt „Głucha Młodzież -solidarni w działaniu”
 14. Projekt „Wielka przygoda z filmem”
 15. Projekt „100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce”