Misja

OŚRODEK  JAKIEGO CHCEMY

Wszyscy, którzy pracują w naszym Ośrodku mają na celu dobro dziecka. Nauczyciele, uczniowie i rodzice dążą do tego, aby każdy kto kończy naszą szkołę był człowiekiem uczciwym, mądrym przygotowanym do dorosłego i samodzielnego życia. Uczniowie otoczeni są miłością dorosłych, a dorośli otoczeni szacunkiem uczniów. Nauczyciele, wychowawcy pomagają dzieciom i młodzieży w rozwoju intelektualnym, fizycznym,moralnym i emocjonalnym. Biorąc pod uwagę potrzeby naszych uczniów w zakresie komunikowania się z otoczeniem i problemy z tym związane, wszystkie nasze działania zmierzają do ułatwienia dzieciom porozumiewania się ze środowiskiem ludzi słyszących.

 W tym Ośrodku panuje klimat spokoju, życzliwości, współpracy i tolerancji. Każde dziecko – zdolne i mniej sprawne – jest tak samo ważne i traktowane z  uwzględnieniem jego indywidualnej drogi rozwoju.
W naszym Ośrodku nie tolerujemy przemocy i agresji, a wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na drodze konstruktywnego dialogu. Będziemy wspomagać wszelkie inicjatywy dzieci niesłyszących, które pragną uczestniczyć w wielu dziedzinach życia społecznego, między innymi w sporcie, imprezach artystycznych, turystyce, rekreacji, ekologii.
Nasi uczniowie chcą być traktowani jako pełnoprawni obywatele regionu i brać  aktywny udział w jego życiu.

My uczniowie
Chcemy, aby szkoła umożliwiła nam zdobycie zawodu i wyposażyła w umiejętności potrzebne do dorosłego i samodzielnego życia. Ośrodek to miejsce, gdzie chętnie przebywamy i pragniemy uczyć się z radością. Od nauczycieli i wychowawców oczekujemy, aby byli życzliwi, sprawiedliwi i mieli dla nas czas. Chcemy, by nasi opiekunowie umożliwiali nam rozwijanie zainteresowań, a nasze osiągnięcia były widoczne w szerszym środowisku.

Prosimy naszych rodziców, aby pomagali nam i pedagogom tworzyć szkołę taką o jakiej marzymy, taką w której nieuniknione konflikty będziemy umieli rozwiązywać w drodze rozmów i rzeczowej dyskusji, a nie przemocy i agresji.

Te wszystkie nasze pragnienia zmierzają do tego, abyśmy mogli w przyszłości aktywnie uczestniczyć w życiu ludzi ze świata ciszy i byśmy nie mieli problemów z porozumiewaniem się z ludźmi ze świata dźwięków.

My nauczyciele i wychowawcy
Chcemy, aby w naszym Ośrodku uczniowie czuli się bezpiecznie, nie bali się nas, a między pedagogami, uczniami i rodzicami nawiązała się więź porozumienia. Pragniemy tworzyć szkołę mądrą, wszechstronnie rozwijającą osobowość dziecka, by uczniowie byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne w samodzielnym życiu. Będziemy starać się tak wychować naszych uczniów aby byli wrażliwi na drugiego człowieka, sztukę i przyrodę. Będziemy wyzwalać i popierać inicjatywy dzieci, uczyć je konsekwencji, uczyć organizowania życia w Ośrodku i w otoczeniu. Chcemy aby rodzice poznali język dziecka, angażowali się pracę szkoły i internatu.

My rodzice
Chcemy, aby nasze dzieci zdobywały taką wiedzę, którą będą potrafiły w przyszłości wykorzystać. Pragniemy, aby wyposażono je w umiejętności rozwiązywania problemów i wykształcono potrzebę samodzielnego docierania do informacji.

Jesteśmy pełni nadziei, że Ośrodek, któremu powierzamy nasze dzieci będzie bezpieczny  i wolny od zagrożeń, które niesie współczesna cywilizacja, gdzie nauczyciel i wychowawca, będzie kompetentny, życzliwy, opiekuńczy, wyrozumiały i pełen ciepłej akceptacji dla każdego dziecka.

Biorąc pod uwagę specyfikę komunikowania się naszych dzieci czujemy potrzebę poznania ich języka.

Oczekujemy, że tworząc wspólny front z pedagogami przygotujemy je do godnego i odpowiedzialnego pełnienia roli pracownika, obywatela, rodzica. Chcielibyśmy, aby program – wizja, którą roztoczyliśmy, stanowił trzon wszelkich planów wychowawczych, które powstaną w naszej placówce.