Zestaw programów i podręczników

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I KSZTAŁCENIE  ZINTEGROWANE

ZESTAW  SZKOLNYCH  PROGRAMÓW  NAUCZANIA   I  OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW  SZKOLNYCH W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ w OSW DLA  DZIECI  NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU NA ROK  SZKOLNY 2023/2024

                                                 TytułAutorWydawnictwoNr dopuszczenia  
                                      K L A S A  1  (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)
Obowiązujące programyJa i moja szkoła na nowo. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3.Jolanta FaliszewskaWyd. JUKA-91, wyd. drugie uzupełnione, 2020 
Obowiązujące podręczniki„Ja i moja szkoła na nowo. Podręcznik dla klasy pierwszej.” „Będę czytać” – czytanka dla kl. 1 „Będę czytać, pisać, liczyć”- ćwiczenia dla klasy 1; część 1 i 2Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech   Wiesława Sokołowska,
Halina Koperkiewicz

„MAC Edukacja”   WSiPWersja 2020: 845/1/2020/z1       S-I-56/4/2005   S-I-30/2001
   KLASA 1J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programy Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnegoIlona Studzińska, Arkadiusz Mendela  (i inni)„Macmillan” 
Obowiązujące podręczniki„Tiger 1” (podręcznik + ćwiczenia) „Macmillan”   
                  KLASA 1               J Ę Z Y K  M I G O W Y
Obowiązujące programyProgram  nauczania języka migowego dla niesłyszącychprogram autorski – B. Pudełko            OSW S.P. XIV
                KLASA 1           R E L I G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania religii
„Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg naszym Ojcem”
  AZ-1-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręczniki„Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części)(red.) ks. dr Paweł PłaczekDiKŚWAZ-11-01/18-PO-1/20
KLASA 1W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E
Obowiązujące programyProgram nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej w klasach 1-3, dostosowany dla dzieci niesłyszących, uwzględniający zmiany 2021 r.  DKW-4014-14/01
                                      K L A S A  2   (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)
Obowiązujące programyJa i moja szkoła na nowo. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3.Jolanta FaliszewskaWyd. JUKA-91, wyd. drugie uzupeł., 2020 
Obowiązujące podręczniki„Ja i moja szkoła na nowo. Podręcznik dla klasy drugiej.” „Będę czytać” – czytanka dla kl. 2   „Będę czytać, pisać, liczyć”- ćwiczenia dla klasy 2Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech   Wiesława Sokołowska,
Halina Koperkiewicz
„MAC Edukacja”   WSiPMEN: 845/2/2021/z1       S-I-58/2005
KLASA 2J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programy Program nauczania z języka ang. dla I etapu edukacyjnegoIlona Studzińska, Arkadiusz Mendela„Macmillan” 
Obowiązujące podręczniki„Tiger 2” (podręcznik + ćwiczenia) „Macmillan” 
KLASA 2               J Ę Z Y K  M I G O W Y
Obowiązujące programyProgram  nauczania j. migowegoprogram autorski – B. Pudełko OSW S.P. XIV
KLASA 2           R E L I G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania religii
„Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg daje nam swego Syna – Jezusa”
  AZ-1-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręczniki„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części)(red.) ks. dr Paweł PłaczekDiKŚWAZ-12-01/18-PO-1/21
 K L A S A  3 (KSZTAŁCENIE  ZINTEGROWANE)
Obowiązujące programyJa i moja szkoła na nowo. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3.Jolanta FaliszewskaWyd. JUKA-91, wyd. drugie uzupeł., 2020 
Obowiązujące podręczniki„Ja i moja szkoła na nowo. Podręcznik dla klasy trzeciej.” „Będę czytać”- czytanka dla kl.3   „Będę czytać, pisać, liczyć”- ćwiczenia dla klasy 3Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech   Wiesława Sokołowska,
 Halina Koperkiewicz  
„MAC Edukacja”   WSiPMEN: 845/5/2019 (cz.1-3)     S-I-67/3/2006   S-I-68/4/2006 S-I-69/5/2006
KLASA 3J Ę Z Y K   A N G I E L S K I
Obowiązujące programy Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego  Ilona Studzińska, Arkadiusz Mendela (i inni)„Macmillan” 
Obowiązujące podręczniki„Treetops 2”Sarah M. Howell i Lisa Kester – DodgsonWyd. “Oxford” 
KLASA 3               J Ę Z Y K  M I G O W Y
Obowiązujące programyProgram  nauczania języka migowego dla niesłyszących( program autorski – B. Pudełko )            OSW S.P. XIV
 KLASA 3           R E L I G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania religii
„Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Jezus przychodzi do nas”
  AZ-1-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręczniki„Pan Jezus nas karmi”(red.) ks. dr Paweł PłaczekDiKŚWAZ-13-01/18-PO-1/22
KLASA 3               W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E
Obowiązujące programyProgram nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej (dla klas 1 – 3)      DKW-4014-14/01
               K L A S A  4
KLASA 4               J Ę Z Y K  P O L S K I 
Obowiązujące programy„Nowe słowa na start” Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej  Marlena Derlukiewicz  
Obowiązujące podręczniki„Nowe słowa na start” Podręcznik dla klasy 4Anna  Klimowicz, Marlena Derlukiewicz„Nowa Era”       
KLASA 4               H I S T O R I A  
Obowiązujące programy„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.  Tomasz Maćkowski  
Obowiązujące podręczniki „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii do klasy 4 szkoły podstawowejBogumiła Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
„Nowa Era” 2020877/1/2020/z1
KLASA 4               J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programyProgram nauczania języka angielskiego w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.M. Ellis, A. RakOxford University Press 
Podręczniki“Steps plus dla klasy IV” (podręcznik + ćwiczenia)Philipa BowenOxford822/2/2017
KLASA 4               M A T E M A T Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej. „Matematyka z kluczem”   „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki „Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 4; część 1 i 2 + zeszyty ćwiczeń  M. Braun, A. Mańkowska M. Paszyńska     „Nowa Era” 
KLASA 4           P R Z Y R O D A  
Obowiązujące programyProgram nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej    
Obowiązujące podręczniki„Przyroda 4” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec KoftaWydaw. „WSiP” 
KLASA 4P L A S T Y K A
Obowiązujące programy„Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 S.P.”J. Lukas, Krystyna Onak Marta Ipczyńska  
KLASA 4           T E C H N I K A
Obowiązujące podręczniki„Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna” Podręcznik dla szkoły podstawowej „Zajęcia techniczne. Część techniczna” Podręcznik dla klas 4-6 sz. podstawowejUrszula Białka Jerzy Chrabąszcz   Urszula Białka„Operon”     „Operon”384/1/2011     384/2/2012
KLASA 4M U Z Y K A
Obowiązujące programy„Lekcja muzyki” Rozkład materiału z planem wynikowym „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Lekcja muzyki”Monika Gronek, Grażyna Filbach„Nowa Era”852/1/2017
KLASA 4R E L I G I A
Obowiązujące programyProgram do nauczania religii „Poznaję Boga i w Niego wierzę”J. Szpet,  D. JackowiakDiKŚWAZ-2-01/10  9.06.2010
Obowiązujące podręczniki„Pan Jezus jest naszym życiem”  (red.) ks. dr Paweł PłaczekDiKŚWAZ-14-01/18-PO-6/23
KLASA 4E T Y K A
Obowiązujące programyEtyka – program nauczania w szkole podstawowej kl. 4 – 8 Magdalena ŚrodaWSiPDKW– 4014-3/00
KLASA 4W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E
Obowiązujące programy„Magia ruchu”, dostosowany dla osób niesłyszących, uwzględniających zmiany 2021U. Białek, J. Wolfart-PiechWydawca JU.DM-WF s.c.ISBN: 978-93-948660-0-6
KLASA 4W Y C H O W A N I E  D O Ż Y C I A  W  R O D Z I N I E
Obowiązujące programyWychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas IV – VI szkoły podstawowejT. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk„Rubikon”DKW-4014- 253A/99
Obowiązujace podręczniki„Wędrując ku dorosłości”  T. Król„Rubikon”189/99
KLASA 4J Ę Z Y K  M I G O W Y
Obowiązujące programyAutorski program nauczania języka migowego w szkole podstawowej  Barbara PudełkoOSWOSW S.P. XIV
                                                                   K L A S A 5
KLASA 5                  J Ę Z Y K  P O L S K I 
Obowiązujące programy„Nowe słowa na start” Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej  Marlena Derlukiewicz   JPSP-17/18
Obowiązujące podręczniki„Nowe słowa na start” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowejAnna  Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  „Nowa Era”907/2/2018
KLASA 5               H I S T O R I A 
Obowiązujące programyProgram nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej  „Wczoraj i dziś”Tomasz Maćkowski  
Obowiązujące podręczniki „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla klasy 5Grzegorz Wojciechowski  „Nowa Era”877/2/2018
KLASA 5               J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programyProgram nauczania języka angielskiego w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.M. Ellis, A. RakOxford University Press 
Obowiązujące podręczniki“Steps plus dla klasy IV” (podręcznik + ćwiczenia)Philipa BowenOxford822/2/2017
KLASA 5           M A T E M A T Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej. „Matematyka z kluczem”M. Braun, A. Mańkowska M. Paszyńska  „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki „Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy 5” część 1 i 2 oraz zeszyt ćwiczeńM. Braun, A. Mańkowska M. Paszyńska       „Nowa Era”MEN: 875/2/2018
            B I O L O G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania biologii w szkole podstawowej „Puls życia” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowejMarian Sęktas,
Joanna Stawarz
„Nowa Era”MEN: 844/1/2018
            G E O G R A F I A
Obowiązujące programyProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”; klasy: V-VIIIEwa Maria Tuz, Barbara Dziedzic„Nowa Era”13/2017
Obowiązujące podręczniki„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy 5 sz. podstawowej i zeszyt ćw.Feliks Szlajfer, Z. Zaniewicz„Nowa Era”906/1/2018
KLASA 5                      P L A S T Y K A 
Obowiązujące programy„Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej”J. Lukas, Krystyna Onak Marta Ipczyńska             
KLASA 5                      T E C H N I K A
Obowiązujące podręczniki„Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna” Podręcznik dla szkoły podstawowej „Zajęcia techniczne. Część techniczna” Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej.Urszula Białka Jerzy Chrabąszcz   Urszula BiałkaWydawnictwo Pedagogiczne „Operon”MEN 384/1/2011     MEN 384/2/2012  
KLASA 5M U Z Y K A
Obowiązujące programy„Lekcja muzyki” Rozkład materiału z planem wynikowym „Nowa Era” 
Podręczniki„Lekcja muzyki”Monika Gronek, G. Filbach  „Nowa Era”852/2/2018
KLASA 5               I N F O R M A T Y K A
Obowiązujące podręczniki „Informatyka”G., W. Heumanowscy„Operon” 
KLASA 5                  W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E
Obowiązujące programyWychowanie fizyczne. Program nauczania w szkole podstawowej dla dzieci niesłyszącychM. Boruń, P. Bujak,           J. Grzyb, M. Pawlak  i in.OSWDKW-4014-14/01
KLASA 5                                                                R E L I G I A
Obowiązujące programyProgram do nauczania religii „Bóg kocha i zbawia człowieka – Bóg poszukuje człowieka”  AZ-2-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręczniki„Bóg szuka człowieka” (dwie części)(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata ZawiślakDiKŚWAZ-21-01/18-PO-2/20
KLASA 5E T Y K A
Obowiązujące programyEtyka – program nauczania w szkole podstawowej kl. 4 – 8 Magdalena ŚrodaWSiPDKW– 4014-3/00
KLASA 5W Y C H O W A N I E  D O Ż Y C I A  W  R O D Z I N I E
Obowiązujące programyWychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas IV – VI szkoły podstawowejT. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk„Rubikon”DKW-4014- 253A/99
Podręczniki„Wędrując ku dorosłości”T. Król„Rubikon”189/99
KLASA 5J Ę Z Y K  M I G O W Y
Obowiązujące programyAutorski program nauczania języka migowego w szkole podst.Barbara PudełkoOSWOSW S.P. XIV
                              K L A S A 6
KLASA 6               J Ę Z Y K  P O L S K I 
Obowiązujące programy„Nowe słowa na start” Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej  Marlena Derlukiewicz  „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Nowe słowa na start” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowejAnna  Klimowicz, Marlena Derlukiewicz„Nowa Era” 
KLASA 6               H I S T O R I A
Obowiązujące programyProgram nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej  „Wczoraj i dziś”Tomasz Maćkowski„Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla klasy 6B. Olszewska, W. Surdyk -Fertsch, Wojciechowski„Nowa Era”877/3/2019
KLASA 6               J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programyProgram nauczania języka angielskiego w klasach 4 – 8 S.P.M. Ellis, A. RakOxford University Press 
Podręczniki“Steps plus dla klasy V” (podręcznik + ćwiczenia)Philipa BowenOxford822/2/2017
KLASA 6               M A T E M A T Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z kluczem” M. Braun, A.Mańkowska, M. Paszyńska„Nowa Era”DKOS-5002-77/07
Obowiązujące podręczniki „Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 6”, część 1 i 2M. Braun, A. Mańkowska M. Paszyńska     „Nowa Era”157/4/2011
KLASA 6               B I O L O G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania biologii w szkole podstawowej „Puls życia” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podst.Joanna Stawarz„Nowa Era”MEN: 844/2/2019
KLASA 6               G E O G R A F I A
Obowiązujące programyProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”; klasy: V-VIIIEwa Maria Tuz, Barbara Dziedzic„Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeńTomasz Rachwał,
Roman Malarz,
Dawid Szczypiński
„Nowa Era”906/2/2019
KLASA 6                      P L A S T Y K A 
Obowiązujące programy„Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej”J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak            O
KLASA 6                      T E C H N I K A
Obowiązujące podręczniki„Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna” Podręcznik dla szkoły podstawowej „Zajęcia techniczne. Część techniczna” Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej.Urszula Białka Jerzy Chrabąszcz   Urszula BiałkaWydawnictwo Pedagogiczne „Operon”MEN 384/1/2011     MEN 384/2/2012  
KLASA 6M U Z Y K A
Obowiązujące programy„Lekcja muzyki” Rozkład materiału z planem wynikowym „Nowa Era” 
Podręczniki„Lekcja muzyki”Monika Gronek, G. Filbach„Nowa Era” 
KLASA 6               I N F O R M A T Y K A
Podręczniki „Informatyka”  G., W. Heumanowscy„Operon” 
KLASA 6                  W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E
Obowiązujące programyWychowanie fizyczne. Program nauczania w szkole podstawowej dla dzieci niesłyszących  M. Boruń, P. Bujak,           J. Grzyb, K. Grycman,        K. Krętosz, M. Łamaza,              M. Pawlak i inniOSWDKW-4014-14/01
KLASA 6                  R E L I G I A
Obowiązujące programyProgram do nauczania religii „Bóg kocha i zbawia człowieka – Jezus Chrystus nas zbawia” DiKŚWAZ-2-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręczniki„Jezus nas zbawia” (dwie części)(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata ZawiślakDiKŚWAZ-22-01/18-PO-2/2
KLASA 6E T Y K A
Obowiązujące programyEtyka – program nauczania w szkole podstawowej kl. 4 – 8  Magdalena ŚrodaWSiPDKW– 4014-3/00
KLASA 6W Y C H O W A N I E  D O Ż Y C I A  W  R O D Z I N I E
Obowiązujące programyWychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas IV – VI szkoły podstawowejT. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk„Rubikon”DKW-4014- 253A/99
Podręczniki„Wędrując ku dorosłości”T. Król„Rubikon”189/99
KLASA 6J Ę Z Y K  M I G O W Y
Obowiązujące programyAutorski program nauczania języka migowego w szkole podstawowejBarbara PudełkoOSWOSW S.P. XIV
Obowiązujące podręczniki„Szkolny słownik języka migowego”, „Słownik polskiego j. migowego”B. Szczepankowski,    M. Rona, Józef Hendzel  „Vinea” 
 K L A S A 7
KLASA 7J Ę Z Y K  P O L S K I
Obowiązujące programy„Nowe słowa na start” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV- VIII szkoły podstawowej.Marlena Derlukiewicz  
Obowiązujące podręczniki„Nowe słowa na start” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 S.PJoanna  Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc„Nowa Era”907/4/2017
KLASA 7               H I S T O R I A 
Obowiązujące programyProgram nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.Tomasz Maćkowski  
Obowiązujące podręczniki„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podst.Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, St. Roszak„Nowa Era”877/4/2020/z1
KLASA 7J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programyProgram nauczania języka angielskiego w klasach 4 – 8 S.P. M. Ellis, A. RakOxford University Press 
Obowiązujące podręczniki“Team up plus” dla klasy V (podręcznik + ćwiczenia) Dodatkowo:
Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń
Philipa Bowen     Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles   Karolina Kotorowicz-Jasińska, Z. PokrzewińskiOxford         Macmillan822/2/2017       MEN: 925/2018
KLASA 7F I Z Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania fizyki w szkole podstawowej “Spotkania z fizyką” „Nowa Era“ 
Obowiązujące podręczniki“Spotkania z fizyką” Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej  G. Ornat, T. Kulawik,
M. Różańska
„Nowa Era”MEN 818/1/2017
KLASA 7C H E M I A
Obowiązujące programyProgram nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Chemia Nowej Ery” Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej.J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin„Nowa Era”MEN 785/1/2017
KLASA 7B I O L O G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania biologii w szkole podstawowej „Puls życia” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej plus ćwiczeniaMałgorzata Jefimow„Nowa Era”MEN 844/4/2017
KLASA 7M A T E M A T Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej. „Matematyka z kluczem”M. Braun, A. Mańkowska M. Paszyńska„Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki“Matematyka z kluczem”  Podręcznik do matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń.M. Braun, A. Mańkowska M. Paszyńska„Nowa Era”875/4/2017
KLASA 7G E O G R A F I A
Obowiązujące programyProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”; klasy: 5-8Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic„Nowa Era”37/2018
Obowiązujące podręczniki„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeńR. Malarz, M. Szubert, Tomasz Rachwał„Nowa Era”MEN: 906/3/2017
KLASA 7P L A S T Y K A
Obowiązujące programy„Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej”Jadwiga Lukas Krystyna Onak Marta Ipczyńska Natalia Mrozkowiak  
KLASA 7T E C H N I K A
Obowiązujące podręczniki„Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna” Podręcznik dla szkoły podstawowej „Zajęcia techniczne. Część techniczna” Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej.Urszula Białka Jerzy Chrabąszcz   Urszula BiałkaWydawnictwo Pedagogiczne „Operon”MEN 384/1/2011     MEN 384/2/2012  
KLASA 7M U Z Y K A
Obowiązujące programy„Lekcja muzyki” Rozkład materiału z planem wynikowym   „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Lekcja muzyki”Monika Gronek, Grażyna Filbach„Nowa Era”852/4/2017
KLASA 7R E L I G I A
Obowiązujące programy„Bóg kocha i zbawia człowieka – Bóg wskazuje nam drogę”      AZ-2-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręczniki„Bóg wskazuje nam drogę”(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak  DiKŚWAZ-23-01/18-PO-2/22
 K L A S A 8
KLASA 8J Ę Z Y K  P O L S K I
Obowiązujące programy„Nowe słowa na start” Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowejMarlena Derlukiewicz  „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Nowe słowa na start” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowejJoanna Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc    „Nowa Era” 
KLASA 8               H I S T O R I A
Obowiązujące programy„Wczoraj i dziś”  Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej  Tomasz Maćkowski„Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Wczoraj i dziś”. Podr. do historii dla klasy ósmej szkoły podst.  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska„Nowa Era”877/5/2018
KLASA 8               W I E D Z A  O  S P O Ł E C Z E Ń S T W I E
Obowiązujące programyProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”  Barbara Furman„Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Dziś i jutro” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej szkoły podstawowej  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska„Nowa Era”874/2021 z 1
KLASA 8J Ę Z Y K  A N G I E L S K I
Obowiązujące programyProgram nauczania języka angielskiego w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.M. Ellis, A. RakOxford University Press 
Obowiązujące podręczniki“Grammar Goals” Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń  Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles   Karolina Kotorowicz-Jasińska, Zbigniew Pokrzewiński„Oxford”       Macmillan    MEN: 925/2018
KLASA 8F I Z Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy 8 sz. podst.G.Ornat, T.Kulawik, M.Różańska„Nowa Era”MEN: 885/2/2018
KLASA 8C H E M I A
Obowiązujące programyProgram nauczania chemii w szkole podst. „Chemia Nowej Ery” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podst.  J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin„Nowa Era”MEN: 785/2/2018
KLASA 8B I O L O G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania biologii w szkole podstawowej „Puls życia” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej i ćwiczeniaBeata Sągin,
Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
„Nowa Era”MEN 844/3/2018
KLASA 8M A T E M A T Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania matematyki dla klas 4-8 sz. podst. „Matematyka z kluczem” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Matematyka z kluczem” Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowejM. Braun, A. Mańkowska Małgorzata Paszyńska  „Nowa Era”875/5/2018
KLASA 8G E O G R A F I A
Obowiązujące programyProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”; klasy: V-VIIIEwa Maria Tuz, Barbara Dziedzic„Nowa Era”42/2017
Obowiązujące podręczniki„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej i ćwicz.Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński„Nowa Era”MEN: 906/4/2018
KLASA 8E D U K A C J A  D L A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A
Obowiązujące programyProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowejJarosław Słoma„Nowa Era”846/2017
Obowiązujące podręczniki„Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej”Jarosław Słoma„Nowa Era” Nowa edycja 2021-2023 
KLASA 8T E C H N I K A
Obowiązujące podręczniki„Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna” Podręcznik dla szkoły podstawowej „Zajęcia techniczne. Część techniczna” Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej.Urszula Białka Jerzy Chrabąszcz   Urszula BiałkaWydawnictwo Pedagogiczne „Operon”MEN 384/1/2011     MEN 384/2/2012  
KLASA 8R E L I G I A
Obowiązujące programy„Pójść za Jezusem Chrystusem”  AZ-3-01/10 9.06.2010
Obowiązujące podręczniki„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat”  (red.) s. Beata Zawiślak  DiKŚWAZ-24-01/18-PO-7/23  

ZESTAW  SZKOLNYCH  PROGRAMÓW  NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ   W OSW DLA  DZIECI  NIESŁYSZĄCYCH W  POZNANIU NA ROK  SZKOLNY 2023/2024

 TytułAutorWydawnictwoNr dopuszczenia  
           J Ę Z Y K  P O L S K I 
Obowiązujące programyProgram nauczania „To się czyta”A. Klimowicz, J. Ginter„Nowa Era”Men:584/1/2012/2015
„To się czyta!–  Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia – dla klasy: 1, 2, 3Anna Klimowicz Joanna Ginter    „Nowa Era”    Men: 1025/1/2019

 
Obowiązujące podręczniki
                J Ę Z Y K  A N G I E L S K I 
Obowiązujące programyProgram nauczania języka angielskiego dla szkoły branżowej I stopnia, rok publikacji 2019Anna Kulińska   
Obowiązujące podręczniki“Język angielski zawodowy
w gastronomii”
R. Sarna, K. SarnaWSiP 
            H I S T O R I A 
Obowiązujące programy  „Historia. Program nauczania dla szkoły branżowej”Jarosław Bonecki“Operon” 
Obowiązujące podręczniki„Historia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”  Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki MEN: 1078/1/2019
„Historia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”  Mirosław Ustrzycki, Janusz UstrzyckiMEN: 1078/2/2020
„Historia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki  186/2020
 W I E D Z A  O  S P O Ł E C Z E Ń S T W I E 
Obowiązujące programy  „Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” Seria: „Odkrywamy świat na nowo”  Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki„Operon”  
Obowiązujące podręczniki„Seria – Odkrywamy świat na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik zakres podstawowy”  Zbigniew Smutek, Jan Maleska„Operon” 2012MEN: 407/2011/2015 
 P O D S T A W Y  P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I 
Obowiązujące programyPodstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopniaMaria Gaertner    Wyd. Pedagogiczne „Operon” Gdynia 2019  
Obowiązujące podręczniki„Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia – część 1 oraz część 2  Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska  Wyd. Pedagogiczne „Operon” Gdynia 2019  1076/1/2019 1076/2/2019     
 B I Z N E S  I  Z A R Z Ą D Z A N I E 
Obowiązujące programy     
Obowiązujące podręczniki„Biznes i zarządzanie . Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, zakres podstawowyJarosław Korba, Zbigniew SmutekWyd. Pedagogiczne „Operon”    
 G E O G R A F I A 
Obowiązujące programyProgram nauczania geografii dla branżowej szkoły I stopnia „Oblicza geografii”              Barbara Dziedzic, Barbara Korbel,             Ewa Maria Tuz„Nowa Era” 
Obowiązujące podręcznikiPodręcznik dla szkół branżowych pierwszego stopniaSławomir KurekWyd. „Operon”                                                                                                                   
 B I O L O G I A 
Obowiązujące programyProgram nauczania biologii dla branżowej szkoły I stopnia    
Obowiązujące podręczniki„Biologia 1” Podręcznik dla szkoły branżowej I stopniaRenata Szymańska Beata Jakubik„Operon”  
„Biologia 2” Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia  Beata Jakubik Renata Szymańska„Operon” 
„Biologia 3” Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia   
 C H E M I A 
Obowiązujące programyProgram nauczania chemii dla szkół branżowych (profil kucharz/cukiernik) „Operon”  
Obowiązujące podręcznikiPodręcznik do chemii dla klasy I szkoły branżowej  I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (profil kucharz/ cukiernik)A. Sikorski          „Operon”  
Podręcznik do chemii dla klasy II szkoły branżowej  I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (kucharz/ cukiernik)A. Sikorski
Podręcznik do chemii dla klasy III szkoły branżowej  I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (kucharz/ cukiernik)M.B. Szczepaniak
 F I Z Y K A 
Obowiązujące programyProgram nauczania fizyki dla szkół branżowych (profil fotograf) „Operon”   
Obowiązujące podręcznikiPodręcznik do fizyki dla klasy I   szkoły branżowej  I stopnia  dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (profil fotograf)          G. Kornaś          „Operon”  
Podręcznik do fizyki dla klasy II   szkoły branżowej  I stopnia  dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (profil fotograf)
Podręcznik do fizyki dla klasy III   szkoły branżowej  I stopnia  dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (profil fotograf)  
                M A T E M A T Y K A 
Obowiązujące programyProgram nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.  Dorota Ponczek„Nowa Era” 2019  
Obowiązujące podręczniki„Matematyka” – podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych; część 1 i 2W. Babiański, K. Wej„Nowa Era”573/1/2012/2015
Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia967/1/2019
Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia „Nowa Era”967/02/2020
„To się liczy” – podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia
                W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E 
Obowiązujące programyProgram nauczania wychowania fizycznego z elementami edukacji olimpijskiej dla liceów i techników, dostosowany dla osób niesłyszących, uwzględniający zmiany 2021 r.  Michał BronikowskiOficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2  DKOS-5002-56/03 
 I N F O R M A T Y K A 
Obowiązujące programyProgram nauczania technologii informacyjnej.    DKOS-5002-56/05 
Obowiązujące podręcznikiTechnologia informacyjna. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  W. Hermanowski, G.  Hermanowska„Operon”  
                E D U K A C J A  D L A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A 
Obowiązujące programy       
Obowiązujące podręczniki„Żyję i działam bezpiecznie” Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  Jarosław Słoma„Nowa Era”426/2012 
 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Obowiązujące programyEfekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów    
Obowiązujące podręcznikiProwadzenie działalności gospodarczej  Teresa Gorzelany, Wiesława Aue„WSiP”2016978-83-02-13586-6 
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE:               B H P  W  G A S T R O N O M I I 
Obowiązujące programyProgram autorski sporządzony przez Monikę Majchrzak i Sylwię Tobołę      
 P R O W A D Z E N I E  D Z. G A S T R O N O M I C Z N E J 
Obowiązujące programyjak wyżej    
                P K Z
Obowiązujące programyjak wyżej   
                P R Z E C H O W Y W A N I E  Ż Y W N O Ś C I
Obowiązujące programyjak wyżej   
                S P O R Z Ą D Z A N I E  I  E K S P E D Y C J A  P O T R A W
 I  N A P O J Ó W  –  KWALIFIKACJA ZAWODOWA
Obowiązujące programyProgram nauczania z przedmiotów zawodowych dla zawodu kucharz
/2019/
    
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – KWALIFIKACJA SPORZĄDZANIA POTRAW  I NAPOJÓW 
Obowiązujące programyjak wyżej   
Spis podręczników do zawodu: kucharz (do przedmiotów zawodowych)„Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” „Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów”: Cz.1: Technologia gastronomiczna Cz.2: Technologia gastronomiczna Cz.3: Wyposażenie zakładów gastronomicznych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  Anna Kmiołek         Anna Kmiołek Anna Kmiołek Marzanna Zienkiewicz   Wanda Bukała Krzysztof Szczęch  WSiP  
Spis podręczników do zawodu: cukiernik (do przedmiotów zawodowych)„Wyroby cukiernicze. Tom I. Technika w produkcji cukierniczej”   „Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczych” cz.1, cz. 2   „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  Katarzyna Kocierz     Magdalena Kaźmierczak     Wanda Bukała Krzysztof SzczęchWSiP  
 R E L I G I A 
Obowiązujące programyKlasa 1: „Ku dorosłości – W poszukiwaniu dojrzałej wiary”  AZ-5-01/18 19.09.2018 
Klasa 2: „Ku dorosłości – W poszukiwaniu nadziei”  AZ-5-01/18 19.09.2018 
Klasa 3: „Z Bogiem w dorosłe życie – W poszukiwaniu miłości”  AZ-4-01/18 19.09.2018 
Obowiązujące podręcznikiKlasa 1: „Droga do dojrzałej wiary”(red.) ks. dr Radosław MazurDiKŚWAZ-51-01/18-PO-5/20 
Klasa 2: „Droga do nadziei”ks. dr Radosław MazurDiKŚWAZ-52-01/18-PO-10/21 
Klasa 3: „Droga do dojrzałej miłości”(red.) ks. dr Radosław MazurDiKŚW  
                       W Y C H O W A N I E  D O  Ż Y C I A  W  R O D Z I N I E 
Obowiązujące programyWychowanie do życia w rodzinie dla szkół ponadgimnazjalnychT. Król, M. Ryś,
 

„Rubikon”DKW-4015-22/01 
Obowiązujące podręczniki„Wędrując ku dorosłości”
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
T. Król, M. Ryś„Rubikon”270/01 
 

ZESTAW  SZKOLNYCH  PROGRAMÓW  NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA TECHNIKUM W OSW DLA  DZIECI  NIESŁYSZĄCYCH W  POZNANIU NA ROK  SZKOLNY 2023/2024

TytułAutorWydawnictwoNr dopuszczenia  
                        J Ę Z Y K  P O L S K I
Obowiązujące programyProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Seria: Odkrywamy na nowo.              E. Dunaj, B. ZagórskaWyd. „Operon” 
Obowiązujące podręczniki„J. polski. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony”. Seria: Odkrywamy na nowo.              U. Jagiełło, R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka-JankowskaWyd. „Operon”444/1/2012
                     J Ę Z Y K  A N G I E L S K I 
Obowiązujące programyProgram nauczania j. angielskiego  dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Poziom III.1P i III.1R 2019   Program nauczania języka angielskiego zawodowego dla zawodu Technik Fotografii i Multimediów   Program nauczania języka angielskiego zawodowego dla zawodu Fotograf    Anna Kulińska           343105         343101
Obowiązujące podręczniki  “My matura” Repetytorium z języka angielskiego do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony   “Język angielski w fotografii”    Damian Williams,
Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Izabela Michalak   Ewa Fleischer
Wydawnictwo „Nowa Era”       Wydawnictwo „Centrum Rozwoju Edukacji Edicon”     
 J Ę Z Y K   N I E M I E C K I
Obowiązujące programy„Program nauczania języka niemieckiego” –  podstawa programowa wariant III.2.0.Emilia Podpora-Polit  
Obowiązujące podręczniki  Klasa TSI: „Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników.” „ Zeszyt ćw. do języka niem. dla liceów i techników”  S. Mróz–Dwornikowska,

S. Mróz–Dwornikowska, Katarzyna Szachowska
 Nr dopuszczenia: 935/1/2018 – NPP; 957/1/2019 – SPP
Klasy: TS II, TS III, TS IV „Meine Welttour. Część 1 Podręcznik do j. niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych”   „Meine Welttour. Część 2 Podręcznik do j. niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych”   „Meine Welttour. Część 1.  Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych”.   „Meine Welttour. Część 2.  Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych”.  Sylwia Mróz-Dwornikowska     S. Mróz-Dwornikowska       S. Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska     S. Mróz-Dwornikowska,
K.  Szachowska
 753/1/2015         753/2/2015
 W I E D Z A  O  K U L T U R Z E
Obowiązujące podręczniki  „Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”A. Kisielewska,
Andrzej Kisielewski,
Alicja Prochyra
Wyd. Pedagogiczne „Operon”631/2013
       H I S T O R I A  O R A Z  H I S T O R I A  I  S P O Ł E C Z E Ń S T W O
Obowiązujące programy  „Historia. Zakres podstawowy” Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) – po szkole podstawowej  Jarosław Bonecki  
Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres uzupełniający. (dla klas: TS III, TS IV)Anna Roszak,
Małgorzata Szymczak
„Operon” 
Obowiązujące podręcznikiKlasa I: „Historia 1 dla szkół ponadpodstawowych” Zakres podstawowy, cz.1 i 2   Klasa II: „Historia 2 dla szkół ponadpodstawowych” Zakres podstawowy, cz.1    Janusz Ustrzycki Mirosław Ustrzycki          „Operon”Cz. 1: MEN – 1055/1/2019 Cz. 2: MEN – 1055/2/2019     Cz. 1: MEN – 1055/3/2020  
Klasa TS III Wątek: Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Adam Balicki.Wyd. „Operon”MEN: 665/2013
Klasa TS III Wątek:  Wojna i wojskowośćBohdan Halczak, Roman Józefiak, Małgorzata Szymczak„Operon”MEN: 665/3/2014
Klasa TS IV Wątek:  Europa i światBogumiła Burda, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak„Operon”MEN: 665/2/2014
Klasa TS IV Wątek:  Rządzący i rządzeni  Adam Balicki„Operon”MEN: 665/4/2014
 W I E D Z A  O  S P O Ł E C Z E Ń S T W I E
Obowiązujące programy  „Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” Seria: „Odkrywamy świat na nowo”  Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki„Operon” 
Obowiązujące podręczniki„Seria – Odkrywamy świat na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik zakres podstawowy”      Zbigniew Smutek, Jan Maleska„Operon”MEM: 407/2011/2015
 P O D S T A W Y  P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I
Obowiązujące programyPodstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych.  Maria GaertnerWydawnictwo Pedagogiczne „Operon” 2019   
Obowiązujące podręczniki„Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych – część 1 oraz część 2. Zakres podstawowy.Jarosłąw Korba, Zbigniew Smutek  Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”  1018/1/2019 1018/2/2019      
 B I Z N E S  I  Z A R Z Ą D Z A N I E
Obowiązujące programy    
Obowiązujące podręczniki„Biznes i zarządzanie”. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej , zakres podstawowyJarosław Korba, Zbigniew SmutekWydawnictwo Pedagogiczne „Operon” 
 G E O G R A F I A
Obowiązujące programyProgram nauczania geografii, zakres podstawowy „Oblicza geografii”   „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki”Oblicza geografii” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy   Roman Malarz Marek Więckowski„Nowa Era” 
 B I O L O G I A
Obowiązujące programyProgram nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”  Marek KaczmarzykWyd. „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„ Biologia na czasie 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Anna Helmin Jolanta Holeczek    „Nowa Era” 
„ Biologia na czasie 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Anna Helmin, Jolanta Holeczek„Nowa Era”      1006/3/2021
„ Biologia na czasie 3” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Anna Helmin, Jolanta Holeczek„Nowa Era”
 C H E M I A
Obowiązujące programyProgram nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„To jest chemia” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”  R. Hassa, A. Mrzigod,
J. Mrzigod
„Nowa Era”438/2012
 F I Z Y K A
Obowiązujące programy„Ciekawi świata”- program nauczania fizyki w zakresie rozszerzonymEwa Przysiecka      „Operon”     
Obowiązujące podręczniki„Zrozumieć fizykę 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony            R.Hassa, A. Mrzigod,
J. Mrzigod
        „Nowa Era”                        593/1/2012
„Zrozumieć fizykę 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony  
„Zrozumieć fizykę 3” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony             „Operon”
„Ciekawi świata” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony (TS IV po gimnazjum)    Grzegorz Kornaś
                     M A T E M A T Y K A
Obowiązujące programy„Prosto do matury. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Kształcenie w zakresie podstawowym”P. GrabowskiWyd. „Nowa Era” 
Obowiązujące podręczniki„Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”  M. Antek, K. Belka,
P. Grabowski
Wyd. „Nowa Era” 
 I N F O R M A T Y K A
Obowiązujące programyProgram nauczania technologii informacyjnej.    DKOS-5002-56/05
Obowiązujące podręczniki  Technologia informacyjna. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  W. Hermanowski, G.  Hermanowska„Operon” 
 P L A S T Y K A
Obowiązujące programy„Start! Startuj z plastyką” Program nauczania plastyki dla szkoły ponadpodstawowej.Tadeusz Banowski  
Obowiązujące podręczniki  Podręcznik „Plastyka. Klasa 1. Zakres podstawowy” Liceum i technikum.Anita Przybyszewska – Pietrasiak 1054/2019
                W Y C H O W A N I E  F I Z Y C Z N E
Obowiązujące programyProgram nauczania wychowania fizycznego z elementami edukacji olimpijskiej dla liceów i techników, dostosowany dla osób niesłyszących, uwzględniający zmiany 2021 r.  Michał BronikowskiOficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2  DKOS-5002-56/03
                E D U K A C J A  D L A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A
Obowiązujące programyProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Żyję i działam bezpiecznie”  Jarosław Słoma  
Obowiązujące podręczniki„Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik dla edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum” Zakres podstawowy, cz. 1  Jarosław Słoma 960/2022/z1
 R E L I G I A
Obowiązujące programyKlasa 1: „Z Bogiem w dorosłe życie – W poszukiwaniu wolności”    AZ-4-01/18 19.09.2018
Klasa 2: „Z Bogiem w dorosłe życie – W poszukiwaniu dojrzałej wiary”  AZ-4-01/18 19.09.2018
Klasa 3 i 4: „Z Bogiem w dorosłe życie – W poszukiwaniu nadziei”  AZ-3-01/18 19.09.2018
Obowiązujące podręcznikiKlasa 1: „Szukam wolności”(red.) ks. dr Radosław MazurDiKŚWAZ-31-01/18-PO-4/20
Klasa 2: „Szukam dojrzałej wiary”(red.) ks. dr Radosław MazurDiKŚWAZ-32-01/18-PO-6/21
Klasa 3 i 4: „Szukam nadziei”(red.) ks. dr Radosław MazurDiKŚW 
                W Y C H O W A N I E  D O  Ż Y C I A  W  R O D Z I N I E
Obowiązujące programyWychowanie do życia w rodzinie dla szkół ponadgimnazjalnych  T. Król, M. Ryś,
 
„Rubikon”DKW-4015-22/01
Obowiązujące podręczniki„Wędrując ku dorosłości”
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
T. Król, M. Ryś„Rubikon”270/01
 TECHNIKI FOTOGRAFICZNE;  ESTETYKA I HISTORIA FOTOGRAFII; KOMPOZYCJA OBRAZU;  TEORIA OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO;  URZADZENIA I SPRZĘT W FOTOGRAFII;  BHP W FOTOGRAFII
Obowiązujące programyProgram nauczania dla zawodu Technik fotografii i multimediów  343105
Obowiązujące podręczniki    
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW
Obowiązujące programyEfekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.   
Obowiązujące podręcznikiProwadzenie działalności gospodarczej.Teresa Gorzelany, Wiesława Aue„WSiP” 2016978-83-02-13586-6
 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obowiązujące programyEfekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.   
Obowiązujące podręcznikiProwadzenie działalności gospodarczej.Teresa Gorzelany, Wiesława Aue„WSiP” 2016978-83-02-13586-6