Opieka specjalistyczna

GIMNSTYKA KOREKCYJNA
Jak ważne jest dbanie o prawidłową postawę ciała każdy o tym wie. Znaczny wzrost przypadków wad postawy u uczniów sprawia, że istnieje potrzeba ich korekcji.
Dbając o prawidłowy rozwój postawy naszych uczniów już od wielu lat prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej .Zajęcia odbywają się w małych grupach według wykrytych wad postawy. Celem ćwiczeń jest skorygowanie wady postawy, działania profilaktyczne i doprowadzenie sylwetki do stanu prawidłowego.

LOGORYTMIKA
Jest metodą pracy w rewalidacji z dziećmi niesłyszącymi. Zajęcia mają na celu oddziaływanie na sferę słuchowo-ruchową podczas zabawy z muzyką. Ćwiczenia usprawniają koordynację ruchową i rozwijają ekspresję  ruchową. Uwrażliwiają na wspólne cechy mowy i muzyki: tempo, dynamikę, rytm, częstotliwość. Utrwalają znane słowa podczas zabawy z piosenką.

TERAPIA SNOEZELEN (Sala Doświadczania Świata)
Terapia zaliczana jest do działań opartych na stymulacji polisensorycznej. Wynikiem przebywania w Sali Doświadczania Świata jest rozluźnienie, zainteresowanie otoczeniem, zmniejszenie pasywności, polepszenie kontaktu z terapeutą, poczucie bezpieczeństwa, doświadczenie samego siebie, radość i relaks. Pobyt w Sali Doświadczania Świata zakłada osiąganie następujących celów: kompensacji, redukcji deficytów i zaburzeń. Prowadzi do wzbogacenia zakresu przeżyć uczestnika, poprawy koncentracji, zwiększenia możliwości działania.