Kalendarz imprez w OSW

Kalendarz imprez i uroczystości w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu rok szkolny 2023/2024
Rodzaj imprezy i uroczystościTerminOsoby odpowiedzialne za realizację
Inauguracja roku szkolnego4.09
2023
M. Mikuła, dyrektorzy szkół, Samorząd wychowanków
XXVI Międzynarodowe Biegi
Przełajowe Niesłyszących im. Józefa
Sikorskiego
22-24.10
2023
K. Witman – Dziurla, P. Zamęcki, R. Miller, M. Pawlak, A. Zgoła, O. Krzyżańska, K. Strzeszewska-Juryta, Al. Piechowiak, A. Wróblewska-Skowrońska
Noc zawodowców6.10.
2023
L. Andrzejewska, Nauczyciele zawodów w SOSWDN
Międzynarodowy Dzień Głuchych i
Języka Migowego
29.09
2023
E. Chmielewska-Rozumek, zespół PJM
Dzień Edukacji Narodowej11.10
2023
P. Kucharczyk, M. Komisarek, A. Szaramowicz, R. Lewicka, M, Zgoła, Samorząd wychowanków, H. Budasz, J. Lewandowska, S. Świerzewska, A. Wrona, K. Książczak
Narodowe Święto Niepodległości10.11
2023
E. Tomaszewska – Jawgiel, K. Falkowska, G. Niemier, W. Nowicka, M. Magnuszewska, K. Cygan, An.Piechowiak, A. Makowiecka, D. Kąkolewska.
XXVI Międzynarodowy Miting
Pływacki Niesłyszących im.
J. Sikorskiego
17-19.11
2023
K. Witman-Dziurla, K. Jakubowski, A. Zgoła, M.
Pawlak, R. Miller, P. Zamęcki, E. Lembicz, O. Krzyżańska, J. Kaźmierczak, A. Wróblewska – Skowrońska, Anna Kniaź, K. Strzeszewska-Juryta, Samorząd Wychowanków.
Spotkanie świąteczne21.12
2023
Joanna Kaźmierczak, wychowawcy grup wychowawczych, S. Toboła, M. Majchrzak, S. Kasprzak, K. Nowak, A. Kurzawa, Samorząd wychowanków, M. Płóciennik, I. Andrzejewska, E. Chmielewska-Rozumek, Anna Zgoła, D. Kozina, J. Promińska-Cieszyńska
Targi Edukacyjne8-10.03
2024
E. Lembicz, K.Witman-Dziurla, Samorząd
Wychowanków, Terapeutki WWRD, M. Osses., E. Jagiełka
VII Wielkopolski Konkurs
Cukierniczy
22.03
2024
S. Toboła, M. Majchrzak A. Kurzawa, A. Grobelna, B. Derdak, J. Lewandowska, K. Cygan, An. Piechowiak
XXII Ogólnopolski Przegląd
Artystyczny
13.04
2024
Sz. Dziwisz, B. Sulowska, J. Kaźmierczak, O. Krzyżańska, D. Wasilewska, E. Englert-Balcerowska, E. Szygenda, A. Zgoła, A. Gocki, K. Ciszewska, J. Tomczak, A. Turek
Drzwi otwarte w Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu17.04
2024
M. Gronowska, A. Dylak, E. Bukowiecka, B. GórskaSmyk, G. Niemier, W. Nowicka, I. Adamczak, Samorząd Wychowanków, Terapeutki WWRD, M. Kopczyńska-Urbaniak
V Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne19-20.04
2024
A. Gocki, A. Zgoła, D. Wasilewska, R. Skwarek, L. Andrzejewska, B. Malchrowicz, Olga Krzyżańska
Noc Muzeówmaj 2024J. Tomczak, Wychowawcy grup wychowawczych, Zespół PJM
XXXI Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Szkół Ponadpodstawowych dla Osób Niesłyszących i Słabosłyszących17–18.05
2024
A. Floch, B. Pudełko, B. Derdak, A. Kniaź, M. Pawlak, H. Budasz, S. Świerzewska, Bar. Pudełko
Piknik rodzinny (Święto Ośrodka)24.05
2024
J. Cieszyńska-Promińska, Nauczyciele przedszkola, Samorząd Wychowanków, J. Kaźmierczak
Piknik Samorządowy UMWWczerwiec 2024Katarzyna Witman-Dziurla wraz z zespołem
Tydzień projektowy17–20.06
2024
Koordynatorzy projektów realizowanych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu w roku szkolnym 2023/2024
Zakończenie roku szkolnego21.06
2024
J. Lewandowska, E. Majerczak, S. Kasprzak, A. Grobelna, Samorząd Wychowanków