Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2020/21 trwać będzie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021r.

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry;
semestr I od 01.09.2020 r. do 29.01.2021r.
semestr II od 30.01.2021r. do 25.06. 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020r. o godz. 10.00. 
Wybór trójek klasowych w dniu 1 września 2020 
Wybór Prezydium Rady Rodziców w dniu 11 września 2020 r.  o godz.12:00
Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim  odbędą się w świetlicy przy zachowaniu środków bhp.:
23 października 2020 r. o godz. 90026 marca 2021r. o godz.9.00
14 maja 2021r. o godz.9.00        

Spotkania wywiadowcze (w formie zdalnej) po I semestrze z nauczycielami i wychowawcami internatu i wychowawcami świetlicy odbędą się;
28 stycznia 2021r.( czwartek) 
29 stycznia 2021 r.( piątek)
Konsultacje (w formie zdalnej ) z rodzicami  w środku semestrów odbędą się:
26 listopada 2020r. ( czwartek ) 
25 marca  2021r. ( czwartek) 

Przerwy w nauce:
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2020 r.
Wyjazd dzieci 22 grudnia po lekcjach. Powrót 11 stycznia 2021r. na lekcje

Ferie zimowe od 15 do 28  lutego 2021r.
Powrót  1marca  2021 r. na lekcje

Wiosenna przerwa świątecznaOd 1 do 6 kwietnia  2021r.
Wyjazd dzieci 31 marca  po lekcjach, powrót 7 kwietnia  na  lekcje.

Dni dodatkowo wolne zgodnie z §5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:
4,5,7 i 8  stycznia 2021r.(poniedziałek, wtorek oraz  czwartek i piątek) 4 czerwca 2021r.(piątek) Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (maturalnych);
30.04.2021r. godz.9.00

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r. godz.9.00