Rada Rodziców

Joanna Cieszyńska-Promińska – Przewodnicząca
Julita Nowak – Zastępca
Agnieszka Jamrozik- Skarbnik
Joanna Padła – Członek Rady
Izabela Torka – Członek Rady

Kontakt mailowy: oswglusi.radarodzicow@gmail.com