Przedszkole

Testowy nagłówek

jakiś tekst

Zasady przyjęć

Do przedszkola można zgłaszać dzieci z wadą słuchu lub afazją od 2,5 do 6 roku życia.


Wymagane dokumenty:
•    karta zgłoszenia do przedszkola

•    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

•    3 podpisane fotografie,

•    Aktualny audiogram,

•    Karta zdrowia i karta szczepień.

Dokumenty należy składać w sekretariacie OSW w Poznaniu.