Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2021/22 trwać będzie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022r.

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry;
semestr I od 01.09.2021 r. do 30.01.2022r.
semestr II od 31.01.2022r. do 24.06. 2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021r. o godz. 10.00. 
Wybór trójek klasowych w dniu 1 września 2021 
Wybór Prezydium Rady Rodziców w dniu 10 września 2021 r.  o godz.12:00
Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim  odbędą się w świetlicy przy zachowaniu środków bhp.:
22 października 2021 r. o godz. 900
25 marca 2022r. o godz.900
13 maja 2022r. o godz.900  

Spotkania wywiadowcze (w formie zdalnej) po I semestrze z nauczycielami i wychowawcami internatu i wychowawcami świetlicy odbędą się;
13 stycznia 2022r.( czwartek) o godz. 18:00

Konsultacje (w formie zdalnej ) z rodzicami  w środku semestrów odbędą się:
25 listopada 2021r. ( czwartek ) o godz.18:00
31 marca  2022r. ( czwartek) o godz.18:00

Przerwy w nauce:
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021 r.
Wyjazd dzieci 22 grudnia po lekcjach. Powrót 3 stycznia 2022r. na lekcje

Ferie zimowe od 17 do 30  stycznia 2022r.
Powrót  31stycznia  2022 r. na lekcje

Wiosenna przerwa świąteczna:
od 14 do 19 kwietnia  2022r.
Wyjazd dzieci 13 kwietnia  po lekcjach, powrót 20 kwietnia  na  lekcje.

Dni dodatkowo wolne zgodnie z §5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:
15października 2021( piątek)
12  listopada 2021r (piątek)
7 stycznia 2022r.( piątek)
2 maja 2022r.(piątek)
17czerwca 2022r.( piątek)

Tydzień wycieczek szkolnych 30 maja do 3 czerwca 2022r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (maturalnych);
29.04.2022r. godz.9.00

Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r. godz.9.00