Organizacja roku szkolnego

                                     Organizacja roku szkolnego 2023/24

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących  w Poznaniu

na podstawie: 

 • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024  – Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

Rok szkolny 2023/24 trwać będzie od 4 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

  Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

semestr I od 04.09.2023 r. do 19.01.2024 r.

semestr II od 22.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

Do 18 grudnia 2023 r. wystawiamy oceny proponowane za I semestr ze wszystkichobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowane oceny z zachowania.

19 grudnia 2023 r. należy wysłać informacje o nieklasyfikowaniu lub zagrożeniu oceną niedostateczną za I semestr.

19 stycznia (piątek) 2024 r. o godzinie 14.00 rada klasyfikacyjna (stacjonarnie)

02 lutego (piątek) 2024 r. o godzinie 14.00 rada analityczna (stacjonarnie)

Do  09 maja 2024 r. wystawiamy oceny proponowane za II semestr ze wszystkichobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowane oceny z zachowania.

10 maja 2024 r. należy wysłać informacje o nieklasyfikowaniu lub zagrożeniu oceną niedostateczną za II semestr.

14 czerwca (piątek) 2024 r. o godzinie 14.00 rada klasyfikacyjna (stacjonarnie)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 04.09.2022 r. o godz. 1000.

   Spotkanie Dyrekcji Ośrodka z rodzicami uczniów po apelu w świetlicy internatu.

   Wybór trójek klasowych rodziców w dniu  04 września 2023 r.

   Wybór Prezydium Rady Rodziców w dniu 15 września 2023 r. o godz.1300

Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Wychowanków:

      20 października 2023 r. o godz. 900

            22 marca 2024 r. o godz.900

        10 maja 2024 r. o godz.900

Spotkania wywiadowcze (w formie zdalnej) po I semestrze z nauczycielami, wychowawcami internatu i wychowawcami świetlicy odbędą się:

        23 stycznia 2024 r.(wtorek) o godz.18.00

23 stycznia o godzinie 19.00 spotkanie wicedyrektora z rodzicami uczniów   klas ósmych w sprawie przedstawienia oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Ośrodka.

Konsultacje nauczycieli, wychowawców internatu, wychowawców świetlic 
(w formie zdalnej) z rodzicami  w środku semestrów odbędą się:

18 września 2023 (poniedziałek) o godz.18.00 spotkanie rodziców uczniów klas ósmych z wicedyrektorem ds. szkoły podstawowej w sprawie dostosowania  warunków i form egzaminu ósmoklasisty.

        21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz.18.00

     19 marca  2024 r. (wtorek) o godz.18.00

Przerwy w nauce:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2023 r.

Wyjazd dzieci 22 grudnia po lekcjach.

Powrót 2 stycznia 2024 r. na lekcje.

Ferie zimowe od 12 do 25 lutego 2024 r.

Powrót  26 lutego  2024 r. na lekcje

Wiosenna przerwa świąteczna

Od 28 marca do 02 kwietnia  2024 r.

Wyjazd dzieci 27 marca (środa) 2024 r. po lekcjach, powrót 03 kwietnia (środa)  na  lekcje.

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2023/2024

 • Nowy Rok                                           1 stycznia
 • Święto Trzech Króli                             6 stycznia
 • Święto Pracy                                      1 maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja                  3 maja
 • Boże Ciało                                          30 maja
 • Wszystkich Świętych                          1 listopada
 • Narodowe Święto Niepodległości       11 listopada

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r.1211)

         13 października 2023 r.( piątek)

 02 i 03 listopada 2023 r. ( czwartek, piątek) klasa PP w tych dniach pracuje zgodnie z planem

 29 i 30 kwietnia oraz 02 maja 2024 r.(poniedziałek, wtorek, czwartek)

 31 maja 2024 r.(piątek) klasa PP w tych dniach pracuje zgodnie z planem

Rekolekcje adwentowe

28 – 30 listopada 2023 r.

Drzwi otwarte w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących

w Poznaniu  – 17 kwietnia 2024 r.

Tydzień wycieczek szkolnych od 03 czerwca do 07 czerwca 2024 r.

Praktyki zawodowe w technikum:

 • klasy III i IV technikum listopad 2023 / luty 2024 w ramach projektu
  „Erasmus +”

Egzaminy zewnętrzne (ósmoklasisty, maturalne, zawodowe) – zgodnie z terminami ustalonymi przez CKE.

Zakończenie roku szkolnego

       21 czerwca 2024 r. godz.900