Organizacja roku szkolnego

                                     Organizacja roku szkolnego 2022/23

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących  w Poznaniu

na podstawie: 

 • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023  – Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

Rok szkolny 2022/23 trwać będzie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.   Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

semestr I od 01.09.2022 r. do 29.01.2023 r. semestr II od 30.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

Do 19 grudnia 2022 r. wystawiamy oceny proponowane za I semestr ze wszystkichobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowane oceny z zachowania.

20 grudnia 2022 r. należy wysłać informacje o nieklasyfikowaniu lub zagrożeniu oceną niedostateczną za I semestr.  

17 stycznia (wtorek) 2023 r. spotkania klasyfikacyjne z kierownikami jednostek   o godzinie 16.00 na platformie Teams.

20 stycznia (piątek) 2023 r. o godzinie 14.00 rada klasyfikacyjna na platformie Teams.

Do  15 maja 2023 r. wystawiamy oceny proponowane za II semestr ze wszystkichobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowane oceny z zachowania.

16 maja 2023 r. należy wysłać informacje o nieklasyfikowaniu lub zagrożeniu oceną niedostateczną za II semestr.  

13 czerwca (wtorek) 2023 r. spotkania klasyfikacyjne z kierownikami jednostek  ogodzinie 16.00 na platformie Teams.

16 czerwca (piątek) 2023 r. o godzinie 14.00 rada klasyfikacyjna na platformie Teams.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 01.09.2022 r. o godz. 1000.

   Spotkanie Dyrekcji Ośrodka z rodzicami uczniów po apelu w świetlicy internatu.

   Wybór trójek klasowych rodziców w dniu  1 września 2022 r.

   Wybór Prezydium Rady Rodziców w dniu 16 września 2022 r. o godz.1300

Spotkania dyrekcji Ośrodka z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem

Wychowanków

      21 października 2022 r. o godz. 900

            24 marca 2023 r. o godz.900

        12 maja 2023 r. o godz.900

Spotkania wywiadowcze (w formie zdalnej) po I semestrze z nauczycielami, wychowawcami internatu i wychowawcami świetlicy odbędą się:        24 stycznia 2023 r.(wtorek) o godz.18.00

1

24 stycznia o godzinie 19.00 spotkanie wicedyrektora z rodzicami uczniów   klas   ósmych         w        sprawie           przedstawienia       oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Ośrodka.

Konsultacje nauczycieli, wychowawców internatu, wychowawców świetlic  

(w formie zdalnej) z rodzicami  w środku semestrów odbędą się:

 • września 2022 o godz.18.00 spotkanie z wicedyrektorem ds. szkoły                       podstawowej w sprawie dostosowania  warunków i form egzaminu ósmoklasisty.

        22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz.18.00

 • marca  2023 r. (wtorek) o godz.18.00

Przerwy w nauce

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022 r. Wyjazd dzieci 22 grudnia po lekcjach. Powrót 2 stycznia 2023 r. na lekcje.

Ferie zimowe od 30 stycznia 2023 do 12 lutego 2023 r.

Powrót  13 lutego  2023 r. na lekcje

Wiosenna przerwa świąteczna Od 6 do 11 kwietnia  2023 r.

Wyjazd dzieci 5 kwietnia (środa) 2023 r. po lekcjach, powrót 12 kwietnia (środa)  na  lekcje.

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2022/2023

 • Nowy Rok                                           1 stycznia 
 • Święto Trzech Króli                             6 stycznia 
 • Święto Pracy                                      1 maja 
 • Święto Konstytucji 3 Maja                  3 maja 
 • Boże Ciało                                          8 czerwca 
 • Wszystkich Świętych                          1 listopada 
 • Narodowe Święto Niepodległości       11 listopada 

       •      

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

         14 października 2022 r.( piątek)

         31 października 2022 r. ( poniedziałek)

         2,4,5  maja 2023 r.(wtorek, czwartek, piątek)

 9 czerwca 2023 r.(piątek)

Rekolekcje adwentowe 6-8 grudnia 2022 r.

Drzwi otwarte w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących  w Poznaniu  – 9 marca 2023 r.

Tydzień wycieczek szkolnych od 29 maja do 2 czerwca 2023 r.

Praktyki zawodowe w klasie III technikum od 6 do 31 marca 2023 .

Egzaminy zewnętrzne (ósmoklasisty, maturalne, zawodowe) – zgodnie z terminami ustalonymi przez CKE Egzamin ósmoklasisty: 

23 maja 2023 r. (wtorek) język polski  24 maja 2023 r. (środa) matematyka  25 maja 2023 r. (czwartek) język angielski.  Egzamin maturalny: 

 • maja 2023 r. (czwartek) język polski 
 • maja 2023 r. (piątek) język angielski  08 maja 2023 r. (poniedziałek) matematyka

Egzaminy zawodowe według harmonogramu CKE

Zakończenie zajęć w szkołach ponadpodstawowych  w klasach programowo najwyższych (maturalnych)

         28.04.2023r. godz.900

   Do 20 marca  2023 r. wystawiamy oceny proponowane z wszystkich obowiązkowych      zajęć edukacyjnych.  

   21 marca 2023 r. należy wysłać informacje o nieklasyfikowaniu lub zagrożeniu oceną      niedostateczną.  

   21 kwietnia 2023 r. (piątek) rada klasyfikacyjna TSIV o godzinie 14.00 na platformie      Teams.

 

Zakończenie roku szkolnego

       23 czerwca 2023 r. godz.900