Goście z Rumunii

W dniu 15 września 2021r. nasz Ośrodek odwiedziła delegacja nauczycieli ze szkoły dla niesłyszących w Bukareszcie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy miedzy szkołami w ramach przygotowania do zawodu. Naszym gościom bardzo podobał się Ośrodek.

Goście z Rumunii w OSW
Goście z Rumunii w OSW
Goście z Rumunii w OSW