Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne

Serdecznie zapraszamy na 

  • Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne  z  Konkursem Fotograficznym  pt. Wiosenne przebudzenie

Warsztaty odbędą się w dniach 21 – 23.04.2023r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu. Warsztaty przewidziane są dla młodzieży klas 7 i 8 ze szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Każdy ośrodek może być reprezentowany przez czterech  uczniów (ewentualną większą ilość uczestników prosimy konsultować indywidualnie z organizatorami).

Możliwy przyjazd na warsztaty jest w piątek w godzinach popołudniowych. W tym dniu zaplanowaliśmy zajęcia warsztatowe tematyczne dla chętnych lub samodzielne zwiedzanie Poznania.

  • sobotę oficjalne otwarcie warsztatów o godzinie 900, pozostałe zajęcia zgodnie  z harmonogramem warsztatów, który państwo otrzymacie w dniu przyjazdu.

Oficjalne zamknięcie warsztatów oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w niedzielę po śniadaniu. 

Prosimy by każda grupa miała ze sobą choć jeden aparat fotograficzny. 

W przypadku podjęcia przez Państwa pozytywnej decyzji o udziale w naszych Warsztatach, prosimy o mailowe, listowe bądź telefoniczne powiadomienie nas najpóźniej do 31 marca 2023 roku; poniżej znajdą Państwo numer telefonu oraz adres kontaktowy naszego ośrodka, a także numer telefonu komórkowego osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy. Dodatkowe informacje  i dokumenty są do pobrania na stronie pod adresem:

https://surdo.pl/agencjainf/index.php/konkurs-fotograficzny

W trakcie Państwa pobytu w naszym ośrodku gwarantujemy Państwu bezpłatny nocleg oraz całodzienne wyżywienie.

Serdecznie pozdrawiamy i oczekujemy na Państwa odzew.

Organizatorzy:

Anna Zgoła i Artur Gocki

Deklarację udziału w V Ogólnopolskich Warsztatach Fotograficznych z Konkursem Fotograficznym prosimy przesłać do 31 marca 2023r. z podaniem liczby uczestników  (z podziałem na chłopcy/dziewczęta, opiekunowie, kierowcy i posiłki) na adres:  anna.zgola@oswpoznan.pl   lub artur.gocki@oswpoznan.pl

A. Zgoła: Tel.608 571 876      lub A.Gocki: Tel. 602 642 832  Lub Pocztą na adres:

OSW dla Dzieci Niesłyszących,  ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

tel. (0-61) 8 77 57 19 fax (0-61) 8 76 71 00 z dopiskiem  Konkurs fotograficzny