Klimat Szkoły. Tworzymy go razem

Ośrodek uczestniczy w projekcie Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem„, który jest współfinansowany ze środków NPZ na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Nasz Ośrodek został przyjęty do programu :  „Mediacje w szkole” oraz „Komunikacja bez przemocy (NVC)” i otrzyma wsparcie szkoleniowo-wdrożeniowe do 31.12.2023.

Program „NVC w szkole” i „Mediacje w szkole” to elementy projektu „Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Mediacje Szkolne i Rówieśnicze

to niezbędny element rozwoju i działania każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.
W Ramach Programu “Mediacje W Szkole” otrzymujemy:

  • Certyfikacyjne Szkolenia Online Zgodne Z Wymogami Mein, Ms I Rpd (Zakres Podstawowy I Rozszerzony);
  • Szkolenia Stacjonarne Lub Online Dla Rad Pedagogicznych Dotyczące Kroków Wdrażania Mediacji Szkolnych I Rówieśniczych Jako Elementu Działań Wychowawczo-Profilaktycznych Placówki;
  • Szkolenia Dla Chętnych Opiekunów Mediacji I Mediatorów Szkolnych;
  • Warsztaty Dla Szkolnych Klubów Mediacji;
  • Dostęp Do Mini Kursów Tematycznych Dla Młodzieży W Formie Online;
  • Specjalistyczne Konsultacje (Certyfikowani Mediatorzy, Psycholodzy, Pedagodzy, Prawnicy);
  • Udział W Dedykowanych Konferencjach I Wydarzeniach Specjalnych;
  • Stałą Opiekę W Zakresie Organizacyjnym, Merytorycznym I Technicznym.

Komunikacja bez przemocy (NVC)

to sposób porozumiewania się opracowany przez Marshalla Rosenberga.

Filarami NVC są: świadomości siebie i empatia względem rozmówcy. wierzymy, że te komponenty pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń umożliwiającą porozumienie