Auriculus

szlaczek

Stowarzyszenie Auriculus

Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym
przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niesłyszących.

Co robimy?

Pracujemy na rzecz całej społeczności naszego Ośrodka.
Nasze działania to m.in. organizacja półkolonii,
warsztatów, pikników.

Kto może dołączyć?

Do stowarzyszenia  Auriculus mogą dołączyć pełnoletnie osoby:
nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni.

Gdzie nas znajdziesz?

Ul. Bydgoska 4a
61-127 Poznań

toauriculus@gmail.com

https://oswpoznan.pl/auriculus/

Nr KRS: 0000208609

NIP: 7822305580 

REGON: 63459522900000

Numer konta SANTANDER BANK
59 1090 1359 0000 0001 5401 6585

Składka na rok szkolny 2023/2024 wynosi 50 zł.

Zarząd Stowarzyszenia:

Karolina Książczak prezeska

Anna Wrona wiceprezeska

Ewa Chmielewska-Rozumek wiceprezeska

Bożena Sulowska komisja rewizyjna

Joanna Kaźmierczak komisja rewizyjna

Izabela Andrzejewska komisja rewizyjna 

Monika Gronowska członek zarządu 

Mariola Mikuła członek zarządu

szlaczek