Laboratorium Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza placówka otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego

Erasmus +

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży […]